Yuanyuan Yang

Yuanyuan Yang


Botao WeiBotao Wei


Hua WeiHua Wei


Xiaotao WeiXiaotao Wei

 
 Chongwen YangChongwen Yang 
 
 Yuanyuan YangYuanyuan Yang 
birt:


Emin WeiEmin Wei
marr:
 
  Lisan HuangLisan Huang
  
 Wanzhen HuangWanzhen Huang 
 
 WangWang


 

Notes:

Also known as: Yu Shen

Yuan Yuan Yang was born from Chong Wen Yang and Wan Zhen Huang and adopted by Huai Liang Shen and Yuan Juan Huang (her aunt). She was renamed 'Yu Shen' after the adoption.

Help us improve the family tree. Your generous contributions are a gift to our children.

Frank Canova © 2012-2014